Herb miasta Czestochowy z 1909 roku na pocztówce B-ci Rzepkowicz, Warszawa



Zdjęcia pochodzą z albumu W. Wesołowskiego, 1909
Żródło: Muzeum Częstochowskie