PanoramaCzestochowy.pl

Panoramy, Wirtualne spacery, Przedmioty 3D, Katalogi Online / Page Flip

Publikacje / OdczytyHistoryczne - Artykuły


 1. Bolid nad Częstochową, Urania, Lipiec-Sierpień 1993, Rok LXIV, Nr 7/8 (619/620), str. 217
 2. Grzegorz Czepiczek - Prof. Roman Janiczek - Wspomnienie ucznia, „Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2010”, Pod redakcją Bogdana Wszołka, str. 81-82
 3. Grzegorz Czepiczek - Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie w 1909 roku, Konie Robocze, Nr 2(11)/2011 str. 15-16
 4. Grzegorz Czepiczek - Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie w 1909 roku, cz. II, Konie Robocze, Nr 3(12)/2011 str. 29-30
 5. Grzegorz Czepiczek - Historia Rotundy w Częstochowie, „Almanach Częstochowy 2014”, str. 104-112
 6. Grzegorz Czepiczek - Rotunda w Częstochowie funkcjonująca w latach 1896-1935, Ziemia Częstochowska XLI, Częstochowie Towarzystwo Naukowe, str. 15-57
 7. Grzegorz Czepiczek - Mieliśmy w Częstochowie Rotundę 1896 - 1935, Puls Regionu, nr 131-132, I-II 2015, str. 8-9
 8. Grzegorz Czepiczek - Rotunda w Częstochowie, „Jasne, że Częstochowa”, nr 38 / kwiecień 2015, str. 25, [pobierz publikację]
 9. Grzegorz Czepiczek - Ks. Metler w prasie częstochowskiej w latach 1909 - 1938, „Astronomia nauka i wiara”, Redakcja Bogdan Wszołek, str. 39-65, 2015, [pobierz publikację]
 10. Grzegorz Czepiczek, Jagoda Grabowska - 150-rocznica urodzin Bonawentury Metlera, „Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2017”, Pod redakcją Bogdana Wszołka i Agnieszki Kuźmicz, str. 117-120 [pobierz publikację]
 11. Grzegorz Czepiczek, Jagoda Grabowska - Życie i działalność Księdza Bonawentury Metlera w Częstochowie na podstawie notatek prasowych z Gońca Częstochowskiego w latach 1909 - 1938, „Almanach Częstochowy 2016”, str. 67-76


Historyczne - Odczyty


 1. Grzegorz Czepiczek - Strona internetowa poświęcona Wystawie Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie w roku 1909 i wirtualny spacer po naszym mieście, 16 XI 2013, Sala sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 w Częstochowie
 2. Grzegorz Czepiczek - Wszystko o Rotundzie w Częstochowie, funkcjonującej w latach 1896-1935. IV Sympozjum Historyków, Regionalistów Ziemi Częstochowskiej, 11 X 2014, Sala sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 w Częstochowie
 3. Grzegorz Czepiczek - Dzieje Rotundy w Częstochowie 1896-1935, 18 XII 2014 godz. 17:30, Prelekcja z cyklu Gawędy Historyczne w Willi Generalskiej. Miejsce: Willa Generała, Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy, Aleja Wolności. Wzmianka tego odczytu w „Jasne, że Częstochowa”, nr 34 / Grudzień 2014, str. 29
 4. Grzegorz Czepiczek - Ks. Metler w prasie częstochowskiej w latach 1909-1938. V Sympozjum Historyków, Regionalistów Ziemi Częstochowskiej, 15 X 2016, Sala sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 w Częstochowie
 5. Grzegorz Czepiczek - O Wystawie Przemysłu i Rolnictwa z 1909 roku w internecie, 19 III 2014, sala odczytowa Muzeum Częstochowskiego w Willi Generała, przy Al. Wolności 30 (godz. 17:00)


Wzamianki o mnie


Książki

 1. Autorzy przyczynków, „Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2017”, Pod redakcją Bogdana Wszołka i Agnieszki Kuźmicz, str. 3, [pobierz publikację]
 2. Spis treści, „Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2017”, Pod redakcją Bogdana Wszołka i Agnieszki Kuźmicz, str. 7, [pobierz publikację]
 3. Artur Leśniczek - Tranzyt Merkurego 2016, „Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2017”, Pod redakcją Bogdana Wszołka i Agnieszki Kuźmicz, str. 235, [pobierz publikację]
 4. Bogdan Wszołek - Kronika Astronomii Novej za rok 2015, Konkurs Astrofotograficzny, „Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2016”, Pod redakcją Bogdana Wszołka i Agnieszki Kuźmicz, str. 92, [pobierz publikację]
 5. Bogdan Wszołek - Częstochowska aktywność astronomiczna w roku 2014, 75-rocznica śmierci ks. Bonawentury Metlera, „Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2015”, Pod redakcją Bogdana Wszołka i Agnieszki Kuźmicz, str. 64, [pobierz publikację]
 6. Bogdan Wszołek - Częstochowska aktywność astronomiczna w roku 2014, Astronomia – nauka i wiara, „Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2015”, Pod redakcją Bogdana Wszołka i Agnieszki Kuźmicz, str. 67, [pobierz publikację]
 7. Bogdan Wszołek - Częstochowska aktywność astronomiczna 2011, Spotkania u Metlerowców, „Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2012”, Pod redakcją Bogdana Wszołka, str. 52, [pobierz publikację]
 8. Bogdan Wszołek - Częstochowska aktywność astronomiczna 2010, Kamień z Księżyca w Częstochowie, „Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2011”, Pod redakcją Bogdana Wszołka, str. 64, [pobierz publikację]
 9. Bogdan Wszołek - Autorzy przyczynków, Astronomia - nauka i wiara, Tom II, Pod redakcją Bogdana Wszołka, str. 3, [pobierz publikację]
 10. Bogdan Wszołek - Do Czytelnika, Astronomia - nauka i wiara, Tom II, Pod redakcją Bogdana Wszołka, str. 5, [pobierz publikację]
 11. Bogdan Wszołek - Spis treści, Astronomia - nauka i wiara, Tom II, Pod redakcją Bogdana Wszołka, str. 7, [pobierz publikację]
 12. Autorzy przyczynków, „Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2010”, Pod redakcją Bogdana Wszołka, str. 3
 13. Spis treści, „Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2010”, Pod redakcją Bogdana Wszołka, str. 5
 14. Grzegorz Majkowski - Spis treści, Ziemia Częstochowska XLI, Pod redakcją Grzegorza Majkowskiego, str. 5
 15. Grzegorz Majkowski - Table of contents, Ziemia Częstochowska XLI, Pod redakcją Grzegorza Majkowskiego, str. 7
 16. Grzegorz Majkowski - Wprowadzenie, Ziemia Częstochowska XLI, Pod redakcją Grzegorza Majkowskiego, str. 9
 17. Grzegorz Majkowski - Z życia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego (2014r.), Ziemia Częstochowska XLI, Pod redakcją Grzegorza Majkowskiego, str. 225
 18. Marek Nowak - Częstochowskie obserwacje astrofotograficzne tranzytu Merkurego, Ziemia Częstochowska XLII, Pod redakcją Beaty Urbanowicz i Cezarego Gębickiego, str. 158
 19. Marek Nowak - Czestochowa astrophotographic observations of a transit of Mercury, Ziemia Częstochowska XLII, Pod redakcją Beaty Urbanowicz i Cezarego Gębickiego, str. 166
 20. OD REDAKCJI, „Almanach Częstochowy 2014”, str. 5
 21. Spis treści, „Almanach Częstochowy 2014”, str. 105
 22. Od redakcji, „Almanach Częstochowy 2016”, str. 5
 23. Spis treści, „Almanach Częstochowy 2016”, str. 206
 24. Wzmianka pod koniec filmu w napisach „Współpraca”, Częstochowa lata 60. XX wieku
 25. Artur Leśniczek - Wczoraj i dziś astronomii w Częstochowie, Ziemia Częstochowska XXXIII, Redakcja naukowa Bogdan Wszołek, str. 76, [pobierz publikację]
 26. Jarosław Kapsa - Częstochowa. Życie codzienne i kryminalne w XX w. tom II, Podziekowania, str. 318, LitWa 2015

Wiedza i Życie

 1. Michał Różyczka – Wyniki Piątego Konkursu Astronomicznego „Wiedzy i Życia”, Wiedza i Życie, 12/1998, str. 70, Prószyński i S-ka
 2. Michał Różyczka – Galeria VII Konkursu Astronomicznego, Wiedza i Życie, 1/2001, str. 65, Prószyński i S-ka
 3. Michał Różyczka – Wyniki ósmego konkursu astronomicznego Wiedzy i Życia, Wiedza i Życie, 12/2001, str. 61, Prószyński i S-ka

Urania - Postępy Astronomii

 1. CYRQLARZ No 214, Urania - Postępy Astronomii, 6/2015 (780) listopad-grudzień, str. 53
 2. Tranzyt Merkurego, Urania - Postępy Astronomii, 3/2016 (783), czwarta strona okładki

Urania

 1. Komunikat nr 8/91 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Wydanie Specjalne 1992, Rok LXIII, Nr 13 (600), str. 25
 2. Komunikat nr 9/91 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Styczeń 1992, Rok LXIII, Nr 1 (601), str. 26
 3. Komunikat nr 10/91 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Luty 1992, Rok LXIII, Nr 2 (602), str. 57
 4. Komunikat nr 11/91 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Marzec 1992, Rok LXIII, Nr 3 (603), str. 91
 5. Komunikat nr 12/91 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Kwiecień 1992, Rok LXIII, Nr 4 (604), str. 120
 6. Komunikat nr 1/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Maj 1992, Rok LXIII, Nr 5 (605), str. 155
 7. Komunikat nr 2/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Czerwiec 1992, Rok LXIII, Nr 6 (606), str. 187
 8. Komunikat nr 3/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Lipiec-Sierpień 1992, Rok LXIII, Nr 7/8 (607/608), str. 215
 9. Komunikat nr 4/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Lipiec-Sierpień 1992, Rok LXIII, Nr 7/8 (607/608), str. 216
 10. Komunikat nr 5/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Wrzesień 1992, Rok LXIII, Nr 9 (609), str. 285
 11. Komunikat nr 6/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Październik 1992, Rok LXIII, Nr 10 (610), str. 315
 12. Komunikat nr 7/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Listopad 1992, Rok LXIII, Nr 11 (611), str. 342
 13. Komunikat nr 8/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Grudzień 1992, Rok LXIII, Nr 12 (612), str. 376
 14. Komunikat nr 9/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Styczeń 1993, Rok LXIV, Nr 1 (613), str. 24
 15. Komunikat nr 10/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Luty 1993, Rok LXIV, Nr 2 (614), str. 56
 16. Komunikat nr 11/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Marzec 1993, Rok LXIV, Nr 3 (615), str. 90
 17. Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, grudzień 1992, Urania, Kwiecień 1993, Rok LXIV, Nr 4 (616), str. 126
 18. Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, styczeń 1993, Urania, Maj 1993, Rok LXIV, Nr 5 (617), str. 156
 19. Komunikat nr 2/93 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, Urania, Czerwiec 1993, Rok LXIV, Nr 6 (618), str. 185
 20. Piąty rok działalności sekcji Obserwatorów Słońca PTMA, Urania, Czerwiec 1993, Rok LXIV, Nr 6 (618), str. 186
 21. Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, marzec 1993, Urania, Lipiec-Sierpień 1993, Rok LXIV, Nr 7/8 (619/620), str. 220
 22. Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, kwiecień 1993, Urania, Lipiec-Sierpień 1993, Rok LXIV, Nr 7/8 (619/620), str. 221
 23. Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, maj 1993, Urania, Wrzesień 1993, Rok LXIV, Nr 9 (621), str. 251
 24. Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, czerwiec 1993, Urania, Październik 1993, Rok LXIV, Nr 10 (622), str. 284
 25. Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, lipiec 1993, Urania, Listopad 1993, Rok LXIV, Nr 11 (623), str. 314
 26. Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, sierpień 1993, Urania, Grudzień 1993, Rok LXIV, Nr 12 (624), str. 344
 27. Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, wrzesień 1993, Urania, Styczeń 1994, Rok LXV, Nr 1 (625), str. 25
 28. Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, październik 1993, Urania, Luty 1994, Rok LXV, Nr 2 (626), str. 57
 29. Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, listopad 1993, Urania, Marzec 1994, Rok LXV, Nr 3 (627), str. 89
 30. Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, grudzień 1993, Urania, Maj 1994, Rok LXV, Nr 5 (629), str. 156
 31. Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, styczeń 1994, Urania, Czerwiec 1994, Rok LXV, Nr 6 (630), str. 188
 32. Obserwacje: Obserwacje komety C/1996 B2 (Hyakutake) w Sekcji Obserwatorów Komet PTMA, Urania, Luty 1997, Rok LXVIII, Nr 2 (662), str. 49

Vademecum Miłośnika Astronomii

 1. Komunikat Towarzystwa Obserwatorów Słońca, Vademecum Miłośnika Astronomii, 3(19)/1995, str. 22
 2. Komunikat Towarzystwa Obserwatorów Słońca, Vademecum Miłośnika Astronomii, 4(20)/1995, str. 22
 3. Komunikat Towarzystwa Obserwatorów Słońca, Vademecum Miłośnika Astronomii, 1(21)/1996, str. 20
 4. Komunikat Towarzystwa Obserwatorów Słońca, Vademecum Miłośnika Astronomii, 2(22)/1996, str. 21
 5. Komunikat Towarzystwa Obserwatorów Słońca, Vademecum Miłośnika Astronomii, 3(23)/1996, str. 7
 6. Komunikat Towarzystwa Obserwatorów Słońca, Vademecum Miłośnika Astronomii, 4(24)/1996, str. 20
 7. Komunikat Towarzystwa Obserwatorów Słońca, Vademecum Miłośnika Astronomii, 1(25)/1997, str. 9

Komunikaty - Sekcji Obserwatorów Słońca PTMA

 1. Komunikat nr 8/91 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 2. Komunikat nr 9/91 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 3. Komunikat nr 10/91 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 4. Komunikat nr 11/91 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 5. Komunikat nr 12/91 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 6. Komunikat nr 1/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 7. Komunikat nr 2/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 8. Komunikat nr 3/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 9. Komunikat nr 4/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 10. Komunikat nr 5/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 11. Komunikat nr 6/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 12. Komunikat nr 7/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 13. Komunikat nr 8/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 14. Komunikat nr 8/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 15. Komunikat nr 9/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 16. Komunikat nr 10/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 17. Komunikat nr 11/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 18. Komunikat nr 12/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 19. Komunikat nr 1/93 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 20. Komunikat nr 2/93 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 21. Komunikat nr 3/93 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 22. Komunikat nr 4/93 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 23. Komunikat nr 5/93 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 24. Komunikat nr 6/93 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 25. Komunikat nr 7/93 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 26. Komunikat nr 8/93 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 27. Komunikat nr 8/93 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 28. Komunikat nr 9/93 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 29. Komunikat nr 10/93 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 30. Komunikat nr 11/93 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 31. Komunikat nr 12/93 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 32. Komunikat nr 1/94 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 33. Komunikat nr 2/94 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 34. Komunikat nr 3/94 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 35. Komunikat nr 4/94 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 36. Komunikat nr 5/94 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 37. Komunikat nr 6/94 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 38. Komunikat nr 7/94 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 39. Komunikat nr 8/94 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 40. Komunikat nr 8/94 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 41. Komunikat nr 9/94 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 42. Komunikat nr 10/94 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 43. Komunikat nr 11/94 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 44. Komunikat nr 12/94 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 45. Komunikat nr 1/95 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 46. Komunikat nr 2/95 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 47. Komunikat nr 3/95 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 48. Komunikat nr 4/95 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 49. Komunikat nr 5/95 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 50. Komunikat nr 6/95 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 51. Komunikat nr 7/95 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 52. Komunikat nr 8/95 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 53. Komunikat nr 8/95 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 54. Komunikat nr 9/95 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 55. Komunikat nr 10/95 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 56. Komunikat nr 11/95 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 57. Komunikat nr 12/95 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
 58. Biuletyn Sekcji Obserwacji Słońca Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, No. 1, 1991, str. 23
 59. Biuletyn Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, No. 1/96, str. 4,8
 60. Biuletyn Sekcji Obserwacji Słońca PTMA, No. 2,3,4/96, str. 8,14,17,18,19

Komeciarz - Wydawnictwo (nie)periodyczne Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

 1. Obserwacje komety C/1996 B2(Hyakutake) w Sekcji Obserwatorów Komet PTMA, Komeciarz Nr.5 (2/1996), str. 2

Towarzystwo Obserwatorów Słońca

 1. Komunikat 4/95
 2. Komunikat 5/95
 3. Komunikat 6/95
 4. Komunikat 7/95
 5. Komunikat 8/95
 6. Komunikat 9/95
 7. Komunikat 10/95
 8. Komunikat 11/95
 9. Komunikat 12/95
 10. Komunikat 2/96
 11. Komunikat 5/96
 12. Komunikat 6/96
 13. Komunikat 7/96
 14. Komunikat 8/96
 15. Komunikat 9/96
 16. Komunikat 10/96
 17. Komunikat 11/96
 18. Komunikat 12/96
 19. Komunikat 1/97
 20. Komunikat 6/97
 21. Komunikat 7/97
 22. Komunikat 8/97
 23. Komunikat 9/97
 24. Komunikat 1/98
 25. Komunikat 2/98
 26. Komunikat 3/98
 27. Komunikat 4/98
 28. Komunikat 5/98
 29. Komunikat 9/98
 30. Komunikat 10/98
 31. Komunikat 11/98
 32. Komunikat 12/98
 33. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Obserwatorów Słońca w 1995 roku, Informacje ogólne, str. 2
 34. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Obserwatorów Słońca w 1996 roku, Informacje ogólne str. 2
 35. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Obserwatorów Słońca w 1996 roku, Osiągnięcia członków towarzystwa oraz imprezy towarzyszące, str. 12

The British Astronomical Association, Komuni z aktywności Słonecznej

 1. Komunikat 8/96
 2. Komunikat 9/96
 3. Komunikat 11/96
 4. Komunikat 12/96
 5. Komunikat 1/97


© 2010-2015. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry